Wissen van cookies

Cookie deletion

Het wissen van Cookies is een gegeven waar je in Web Analytics mee moet leren leven. De meeste webpakketten baseren zich op cookies, dus zowat elk pakket heeft er in min of meerdere mate “last van”. Dit maakt dat webstatistieken niet overeenstemmen met de werkelijkheid, maar alleen een trend aangeven.

Volgens Comscore

Er is de studie van Comscore (december 2006 in de States), en dit op basis van 1 domein dat een 1st party cookie zet, en 1 ad server die een 3rd party cookies plaatst. Daaruit bleek het volgende:

  • 1 op 3 zou regelmatig (maandelijks) de cookies wissen. Het gevolg daarvan is dat de unieke bezoekers per maand tot 150% overschat kunnen zijn
  • 7% van de gemonitorde pc’s stonden voor in totaal 35% van alle getelde cookies, dus de frequente cookie wissers behoren tot een zeer kleine club
  • Er wordt maar zelden een onderscheid gemaakt tussen 1st en 3rd party cookie bij het wissen

Een test van Marketingfacts.nl

Marketingfacts.nl heeft op basis van de studie van Comscore zelf een studie uitgevoerd op basis van de cookie die door hun eigen domein gezet wordt (eind 2007).

  • Na 1 maand bleek slechts 13% van de 1st party cookies verwijderd

Veel zal dus afhangen van het type surfer. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich surfers die amper het bestaan van cookies kennen. Aan de andere kant heb je de super paranoïde die geen enkele cookie aanvaarden.

Cookies wissen zal blijven

Cookies wissen is een fact of life. Het overschat je werkelijk aantal unieke bezoekers, en ondergraaft daardoor je conversie ratio’s. Maar, tenzij er zich een serieuze trendverschuiving in het wissen van cookies zou voordoen, mag je ervan uitgaan dat cijfers die je op maandbasis vergelijkt, ook effectief vergelijkbaar zijn.

Niet zeker wat een 1st of 3rd party cookie is? Google Analytics plaatst een 1st party cookie.

 

Nog meer weten?

© mei 2011 Béate Vervaecke | e-Zen