Quick Wins voor je AdWords account

Doe je zelf de AdWords opvolging, maar ben je niet zeker of alles wel correct is opgezet, of beheerd wordt? Hieronder vind je snelle tips die toelaten om je AdWords correcter op te zetten.

1. Staan het Google Display Netwerk en eventueel de zoekpartners af?

Als je adverteert met AdWords heb je 3 netwerken waar je advertenties kunnen verschijnen:

  1. Google zelf
  2. De zoekpartners van Google
  3. Het Google Display Netwerk, dat is een netwerk van websites, blogs, fora, …

In een goed gestructureerde AdWords campagne heb je campagnes die zich richten OF op 1 & 2, OF op 3. Check dit via de instellingen van de campagne.
Onder ‘Type‘ vind je de selectie voor die campagne. Zoeknetwerk met Display Select combineert Google met het Google Display Netwerk. In veel gevallen genereert deze heel veel nutteloze kliks, dus kies voor ‘Alleen in het Zoeknetwerk’.

type netwerk

De zoekpartners vind je onder Netwerken.
netwerken

Deze zet je best af als de CTR eerder naar promilles neigt dan naar procenten. Dat is een aanwijzing dat het geen kwalitatieve zoekpartners betreft, maar eerder ‘display-partners’.

Hoe kan je dat controleren? Ga naar het tabje “advertentiegroepen” van die campagne, en controleer via de selectie onder de knop Segmenteren de CTR bij zoekpartners.
zoekpartners

2. Richt ik dezelfde campagne zowel op taal NL als op taal FR?

Indien het antwoord ja is, en uw advertentieteksten zijn of in het Nederlands of in het Frans, of je hebt een mix van NL en FR advertentieteksten, dan zal het gebeuren dat een Nederlandse tekst geserveerd wordt aan een Franstalige en omgekeerd. Talen haal je dus uit elkaar: een campagne voor Nederlands en een campagne voor Frans.

Daarop is 1 uitzondering: als uw advertentieteksten in het Engels zijn (maar meestal raad ik dit af, zelfs als de sector heel Engelstalig gericht is).

En het gaat nog verder: stel dat je en in België en in Nederland actief bent, dan moet je eveneens 2 campagnes opstellen. Eentje gericht op Nederland, en eentje op België. Waarom?

Ook al delen we ongeveer dezelfde taal, het zoekgedrag en concurrentie in die 2 gebieden is verschillend, en dat wil je zo goed mogelijk in kaart brengen door 2 campagnes op te zetten. En (misschien niet zo) verrassend, maar zelfs het gebruik van zoekwoorden kan serieus verschillen.

3. Heb ik woorden expliciet uitgesloten?

Het is belangrijk om woorden of woordcombinaties expliciet uit te sluiten, tenzij al je woordcombinaties van het zoektype exact zijn.

Dat kan je op 2 manieren:

  1. via het hulpprogramma voor zoekwoorden: geef een aantal zoekwoorden met veel vertoningen in, en controleer de suggesties van Google op zoekwoorden of zoekwoordcombinaties waarvoor je advertentietekst niet mag verschijnen
  2. trek een rapport “zoektermen
4. Heb ik mijn doelregio niet te breed gekozen?

Wees heel realistisch in uw afzetmarkt. Limburgers verplaatsen zich zelden tot in West-Vlaanderen en omgekeerd. Via de instellingen van de campagne kan je je regio instellen, van provincies tot en met een straal rond een bepaalde gemeente. Wees echter niet te zuinig met dit laatste, want indien je dit te nauw zet, mis je veel potentiële kopers.

5. Is mijn woordkeuze niet te breed?

Een fout die ik veel keer aantref is dat de woordkeuze te breed is, iemand die bijvoorbeeld hondentraining geeft, biedt ook op het woord training. Maar die laatste training kan heel veel omvatten: van honden, ja, maar ook van paarden, Word, Excel, lopen, zwemmen, assertiviteit, …

Wees dus heel kritisch in de woordkeuze, en wik en weeg elk woord vanuit het standpunt van diegene die zoekt.

Probeer het antwoord te vinden op de vraag “wat zoekt de persoon die dit woord intikt, en is mijn product of dienst daar de directe oplossing voor”. Indien het
antwoord neen is, dan neem je best afscheid van het zoekwoord.

6. Heb ik heel veel advertentiegroepen?

Google AdWords is supergelukkig als er veel advertentiegroepen zijn met heel weinig zoekwoorden in, supergeclusterde advertentiegroepen dus. En je maakt Google AdWords nog gelukkiger als je minstens 2 advertentieteksten per advertentiegroep aanbiedt, waarbij de woorden van de advertentiegroep in de advertentie gebruikt worden.

Nog meer weten?

© Revisie augustus 2016 – ORG oktober 2009 – Béate Vervaecke | e-Zen